Total Resistance

Ett pass med fokus på styrka och stabilitet för hela
kroppen. Du tränar igenom hela kroppen. Redskap
som kan förekomma: Miniband, gummiband, matta.