Sjukgymnast

Inom Region Kronoberg råder remissfrihet och fritt vårdsökande. Det betyder att man som tidigare kan välja privat sjukgymnast oavsett vilken vårdcentral man tillhör.

Idrottsklinikens Sjukgymnaster har både bred och specialiserad kompetens. Patientens egna ansvar och träning är nyckelord i all behandling. Vår specialitet är idrotts- och motionsrelaterade åkommor. Läs mer längre ned på sidan.

Tid bokas via rehabreceptionentill sjukgymnast James här, sjukgymnast Petra här och sjukgymnast Marianne här

Sjukgymnast

Sjukgymnasterna på Idrottskliniken har både en bred och specialiserad kompetens för behandling av besvär från rörelseapparaten. Det betyder att, om du har besvär från t ex knä, fot, axel eller rygg så har du hamnat rätt. Är du dessutom beredd att ta ett eget ansvar för din behandling så är du definitivt på rätt plats. I vårt behandlingskoncept ingår alltid träning, allt från enkla övningar att utföra hemma till en fullständig rehabilitering i Idrottsklinikens olika träningsavdelningar. 

Kompetens

Bland den kompetens som finns hos sjukgymnasterna på Idrottskliniken kan nämnas ortopedisk manuell terapi (OMT), McKenzie, akupunktur, medicinsk träningsterapi (MTT) och idrottsmedicinsk kompetens. Vår modell går ut på att man först undersöker och bedömer åkomman man söker för. Man upprättar ett utgångsstatus (test), t ex mäter rörlighet och styrka. Därefter påbörjas en rehabilitering som kompletteras med manuell behandling efter behov. Hela tiden görs uppföljande utvärderingar och tester på olika sätt, t ex koll av rörlighet och styrka. Träningsprogram/behandling korrigeras så att denna blir så optimal som möjligt under hela processen. I slutet av perioden görs en slutkoll/test/utvärdering. I samband med detta lägger vi extra tyngd på att ge råd och information om hur man skall göra för att undvika eller hantera sina besvär i framtiden. 

Idrottsmedicin

Det som präglar Idrottsklinikens sjukgymnaster är den gedigna idrottsmedicinska kompetens som genomsyrar all behandling. Detta har du som är idrottare eller motionär noterat för länge sedan. Du som inte vill kalla dig idrottsligt aktiv eller aktivt motionerande har nog inte märkt det lika tydligt. Men faktum är att det idrottsmedicinska tänkandet kommer alla till gagn, det handlar bara om att anpassa det till respektive individ och aktivitetsnivå. Mycket av det som idag är självklara behandlingsmetoder och välutvecklade rehabiliteringsprogram har sin grund i idrottsmedicinen. 


Marianne Linnér-Jerreling

Leg. Sjukgymnast

Webbokning görs här
eller boka via receptionen

Stefan Petersson

Leg. Sjukgymnast

Tid beställs via
receptionen.

Sofie Pettersson

Leg. Sjukgymnast

Tid beställs via
receptionen.

Bengt Sundell

Leg. Sjukgymnast

Tid beställs via
receptionen.

Petra Wilhelmsson-
Eriksson

Leg. Sjukgymnast

Webbokning görs här 
eller boka via receptionen

James Cooper

Leg. Sjukgymnast

Webbokning görs här
eller boka via receptionen

Anna Schönbeck

Leg. Sjukgymnast

Tid beställs via
receptionen.

Lena Ravelli

Leg. Sjukgymnast

Tid beställs via
receptionen.

Lena har sin mottagning
Idrottsklinikenslokaler
i Arenastaden. Läs mer här

Kontakta oss

Idrottskliniken Rehab
Honnörsgatan 7
352 36 Växjö

Tel. 0470-181 91

 

Telefontid:

Måndag-Fredag 
kl.
08.00-09.30

 

BOKNING/AVBOKNING

Priser

100:-

Till och med det år du fyller 19 år 0:-