100% Ren träning

Idrottskliniken I11, Idrottskliniken Norremark, Idrottskliniken Teleborg och PT-studio Tipshallen är diplomerade enligt
100% Ren Träning. Ett koncept framtaget tillsammans med Polis, Länsstyrelsen, Kommun, Landsting och Smålandsidrotten.

Idrottskliniken är en träningsanläggning där "ren" träning bedrivs. Alla våra kunder ska tryggt kunna komma till oss och känna en familjär välkomnande atmosfär där positiv, trevlig och välutbildad personal alltid står till förfogande.

 

Idrottskliniken är diplomerad enligt "100% Ren Träning". Ett koncept som är framtaget tillsammans med Polis, Länsstyrelse, Kommun, Landsting och Smålandsidrotten. 100% Ren Träning är utvecklat som ett samordnat och långsiktigt förebyggande arbete mot användningen av förbjudna preparat såsom anabola androgena steroider (AAS) och droger.

Att vara diplomerad innebär att anläggningen kontinuerligt arbetar med utbildning och vidareutbildning gentemot personalen, informerar kunder samt på alla sätt tar avstånd från ovanstående medel och preparat.

Som diplomerad anläggning kan vi aldrig garantera att kunder som missbrukar förbjudna preparat inte tar sig in och tränar, men genom ett nära samarbete med Polis och utbildning av all vår personal hoppas vi däremot kunna identifiera och åtgärda om dessa problem uppkommer.

Idrottskliniken tar även avstånd från de produkter som lagligt finns tillhanda på marknaden vars syfte är att påverka träning och kroppsliga förändringar på ett konstlat, kemiskt och onaturligt sätt. Vi tror på den naturligt rena kosten och den hälsosamma träningen.

För dig som är intresserad av att fördjupa dig inom området finns bra information i dopningjourens broschyr som finns att ladda hem på www.dopingjouren.se.

En antidopingpolicy har framtagits för att vi tillsammans med våra kunder ska få tyngd i antidopingarbetet. Det innebär att alla som vill träna på Idrottskliniken automatiskt ingår i ett avtal mot doping.

Läs mer om 100% Ren Träning och vår antidopingpolicy här, när du tränar hos hos oss har du automatiskt accepterat detta.


Mer information
 

Läs vår policy

 

dopinGjouren.se