Step Medium

Step Medium är en energigivande träningsform som utförs på stepbräda.
I takt till musiken görs koreograferade övningar på och runt brädan.
Du sätter snabbt igång förbränningen i din kropp, ökar eller sänker intensiteten på din träning genom att höja eller sänka den justerbara brädan. Du förbättrar din bålstyrka, kondition, koordination och ökar hjärt- och lungkapacitet på ett roligt och atletiskt sätt till härlig musik!

Step medium är mer koordinationskrävande än Step Heat.