Muskuloskelettalt ultraljud

 

Vad är ultraljud?

En muskuloskeletal ultraljudsundersökning är en radiologisk undersökningsmetod som använder
ultraljud för att skapa en tvådimensionell bild av en vävnad, framförallt muskler, ligament, senor och slemsäckar.

Ultraljud har många fördelar över andra radiologiska undersökningar genom att det ger en realtidsbild av den undersökta strukturen. Detta innebär att undersökaren kan arbeta aktivt med patienten och utföra rörelser samtidigt som en bild projiceras.
 

Ultraljud, är i förhållande till motsvarigheten MRT, en billig och smidig undersökningsmetod
då själva apparaten är liten och nätt i jämförelse.
Ultraljud används ofta som komplement till slätröntgen.

Ultraljud används däremot sällan för att undersöka ryggraden där MRT ofta utgör ett bättre alternativ.

Ultraljud kan användas för att identifiera vävnadsförändringar i många olika strukturer.
En bedömning och diagnostisering bygger på sjukdomshistoria och en klinisk undersökning.
I samband med detta kan ultraljud bidra med information, säkerställa diagnos och leda till ökad precision i behandlingen.
Ultraljud kan även tillföra information om skadans omfattning och allvarlighetsgrad
.

Ultraljud används med fördel då man vill undersöka mjukdelar där vanlig slätröntgen inte kan ge svar på frågeställningen
eller för att undersöka vad som händer inuti kroppen vid rörelse. Andra fördelar är att ultraljud inte utsätter patienten för någon strålning, det är en billig och snabb undersökningsmetod som ger svar i realtid.

Metoden lämpar sig synnerligen väl vid undersökning av mjukdelsskador i axlar.
Informationen om skadans lokalisation och omfång kan vara värdefull information i valet av behandling.

 

Ex på skador i axel som identifieras med UL:

· Senskador i Rotatorcuffen

· Muskelbristningar i Rotatorcuffen

· AC-ledes kapsulit och artros

· Subacromiell bursit

· Subluxation av biceps långa huvud

· Inklämningsfenomen i axel

Och andra exempel kan vara:

· Hälsenebesvär

· Tennisben/”Gubbvad”

· Patellarsenebesvär

Tendinopatier i hamstrings och adduktorfäste

 

Joakim har gått flera kurser i ultraljudsdiagnostik och har bl a en examen i ämnet från
Karolinska Institutet 2019.

Kostnaden för en undersökning är 900:- och denna bokas via
Idrottsklinikens sjukvårdsreception på telefon 0470-181 91.

Referenser

Epis, O. & Bruschi E. (2014). Interventional Ultrasound: A Critical Overview on Ultrasound-guided Injections and Biopsies. Clinical and Experimental Rheumatology.

Messina, C., Banfi, G., Orlandi, D. et al. (2016). Ultrasound-guided Interventional Procedures Around the Shoulder. The British Journal of Radiology.

Gilliland, C. A., Salazar, L. D. & Borchers J. R. (2011). Ultrasound Versus Anatomic Guidance for Intra-articular and Priarticular Injection: A Systematic Review. The Physician and Sportsmedicine.

Raza, K., Lee C. Y., Pilling, D. et al. (2003). Ultrasound Guidance Allows Accurate Needle Placement and Aspiration From Small Joints in Patients With Early Inflammatory Arthritis. British Society for Rheumatology.

Pinzon, E. G. & Moore, R. E. (2009). Musculoskeletal Ultrasound: A Brief Overview of Diagnostic and Therapeutic Applications in Musculoskeletal Medicine. Practical Pain Management.

Teefey, S. A., (2012). Shoulder Sonography: Why We Do It. Journal of Ultrasound in Medicine.

Raza, K., Lee C. Y., Pilling, D. et al. (2003). Ultrasound Guidance Allows Accurate Needle Placement and Aspiration From Small Joints in Patients With Early Inflammatory Arthritis. British Society for Rheumatology.

Pinzon, E. G. & Moore, R. E. (2009). Musculoskeletal Ultrasound: A Brief Overview of Diagnostic and Therapeutic Applications in Musculoskeletal Medicine. Practical Pain Management.

Teefey, S. A., (2012). Shoulder Sonography: Why We Do It. Journal of Ultrasound in Medicine.